ASC

ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council) er en miljøstandard som stiller strenge og spesifikke krav for hvordan fisken er produsert, med et særlig fokus på bærekraft og være en god nabo for miljøet og samfunnet rundt anlegget.

Ved å være ASC sertifisert vil vi vise våre naboer, kunder og samarbeidspartnere at vi setter strenge krav til ansvarlig og bærekraftig produksjons av laks, med fokus på dyrevelferd, området vi produserer i og har gode arbeidsforhold for våre ansatte.

ASC har krav om årlige rapportering av data fra våre anlegg og fasiliteter, som vil bli presentert på vår side med en åpenhet til alle som ønsker å se våre data.

STANGHOLMEN

Lokalitetsnummer: 28896

MTB: 

Kart: Stangholmen

IPM for Selsøyvik Havbruk:

Lusetall: Barenswatch

ASC Sertifikat: 

MOM B miljøundersøkelse Stangholmen: MOM-B

MOM C og ASC miljøundersøkelse Stangholmen:

 

Generasjon Høst 2022

Dødelighet på fugl eller pattedyr: 1

  1. 20.08.2022 – Måke, avlivet grunnet skader.

Uforklarlige tap:

Uforklarlige tap i dødelighet:

Rømninger: 0

Sykdomsutbrudd fra OIE Liste: Ingen

WMNT (medikamentelle behandlinger):