Fisken fra Selsøyvik

  • Slakter fisken på sør-arnøy Salt n950 hvor vi er medeiere.
  • Smolten vår får vi fra Helgeland smolt hvor vi også er medeiere.
  • Det meste av fisken vår blir solgt til Polar Quality som står for videresalget av vår fisk ut til verdensmarkedet.
  • Medlem av salmon group, sjømat norge og sjømatbedriftene.

anlegg