Vårt ansvar

Selsøyvik Havbruk er dedikert til å drive virksomheten på en ansvarlig og ryddig måte som gjør at vi kan levere på de forventingene som stilles til oss av våre samarbeidspartnere og samfunnet ellers. For å klare dette må vi følge våre etiske retningslinjer. 

Vi er alle i Selsøyvik Havbruk ansvarlige for at vi opprettholder og skaper tilliten gjennom å bruke våre etiske retningslinjer til å navigere gjennom hverdagen. Vi er også alle sammen ansvarlige for at våre kollegaer og samarbeidspartnere lever opp til den samme standarden når det gjelder de etiske prinsipper. 

Martin Sæterstad Kulseng
Daglig leder
Selsøyvik Havbruk AS

Vår redegjørelse etter Åpenhetsloven

Konsernet Statshuset AS og dens heleide datterselskap Selsøyvik Havbruk AS har utarbeidet en redegjørelse etter Åpenhetsloven som er godtatt og vedtatt av ledelsen i selskapet. I redegjørelsen beskriver vi hvordan vi hvordan selskapet stiller seg i henhold til menneskerettigheter og ansvarlig atferd, samt hvordan selskapet skal iverksette og følge opp kravene som stilles i henhold til Åpenhetsloven.

Hele redegjørelsen kan leses her: Redegjørelse etter åpenhetsloven

Våre sertifiseringer

Global G.A.P – sertifisering

Global G.A.P. IFA-standarden for akvakultur er en global standard for ansvarlig oppdrettspraksis som dekker hele produksjonskjeden, fra stamfisk til oppdrett, høsting og transport. Selsøyvik Havbruk utfører årlige revisjoner av akkrediterte og uavhengige tredjeparts sertifiseringsorgan, noe som resulterer i et sertifikat som er gyldig i ett år. Hele produksjonskjeden vår fra rogn til salg er sertifisert i henhold til GLOBAL G.A.P. 
Utdrag fra områdene vi blir vurdert på i henhold til Global G.A.P standarden
  • Vedtar en helhetlig tilnærming som dekker mattrygghet, dyrehelse og velferd, miljømessig bærekraft og biologisk mangfold, arbeidstakernes trivsel, produksjonsprosesser, juridisk overholdelse og sporbarhet.
  • Obligatorisk inkludering av GLOBAL G.A.P Risk Assessment on Social Practice (GRASP)
  • Vurderer alle fire pilarene i FAOs tekniske retningslinjer for akvakultursertifisering og OIE (World Organization for Animal Health) Aquatic Animal Health Code
  • Støtter økt effektivitet og forbedret styring av driften
  • Gir oss en klarhet i hva som kreves i markedet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring på selskapsnivå og lokalitetsnivå. Som fører til at vi utfører kontinuerlige interne revisjoner for å være i stand til å utfylle kravene Global G.A.P stiller oss. 
 

ASC-sertifisering

Aquaculture Stewardship Council (ASC) er en miljøstandard som stiller strenge og spesifikke krav for hvordan fisken er produsert, med et særlig fokus på bærekraft og være en god nabo for miljøet- og samfunnet rundt lokaliteten.

Ved å være ASC sertifisert vil vi vise våre naboer, kunder og samarbeidspartnere at vi setter strenge krav til ansvarlig og bærekraftig produksjon av laks, med fokus på dyrevelferd, området vi produserer i og har gode arbeidsforhold for våre ansatte.

ASC setter krav om årlige rapportering av data fra våre anlegg og fasiliteter, som vil bli presentert på vår nettside med en åpenhet til alle som ønsker å se våre data.

STANGHOLMEN: 

Her kan du lese mer om vår lokalitet: Stangholmen.

Åpenhet

Konsernet vil alltid etter beste evne svare opp alle spørsmål som stilles innenfor informasjonsplikten i Åpenhetsloven. En av forventningene Åpenhetsloven stiller er å kartlegge alle våre leverandører for å kunne kartlegge og vurderes verdikjede på lik linje med vår. Vi har selv kartlagt vår egen verdikjede og våre leverandører, og på sikt har lagt en plan for å samarbeide med våre leverandører for å kunne kartlegge deres verdikjeder og leverandører. 

Fant du ikke det du lette etter og ønsker å komme i kontakt med oss. Kontaktinformasjonen vår finner du i dette kontaktskjemaet.Ta kontakt med oss, så svarer vi deg så snart fort vi kan.