Selsøyvik Havbruk

Selsøyvik Havbruk er en liten lokaleid oppdrettsvirksomhet som har produsert laks siden 1979. Bedriften har 2,3 konsesjoner for produksjon av laks i sjø, og produksjonen foregår på lokaliteter i nærhet til Selsøyvik. Vi har i dag 11 ansatte og produserer ca 3000 tonn laks i året. Vi har har vårt hovedkontor på Selsøyvik handelssted sine lokaler på Selsøyvik, som ligger rett nord for polarsirkelen på Helgelandskysten. Selsøyvik Havbruk har eierskap i selskaper i hele verdikjeden fra produksjon av smolt til eksport.