STANGHOLMEN

Lokalitetsnummer: 28896

MTB: 3120 tonn

Kart: Stangholmen

Lusetall: Barenswatch

MOM B miljøundersøkelse: B-Undersøkelse Stangholmen

MOM C miljøundersøkelser: C-Undersøkelse med ASC tillegg – Stangholmen og C undersøkelse – Stangholmen

IPM for Selsøyvik Havbruk: PLAN FOR FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV LAKSELUS

ASC Sertifikat: Selsøyvik Havbruk AS – Stangholmen – Certificate ASC Farm – Salmon standard

2022 2023
Dødelighet på fugl eller pattedyr 1 0
Avvik i beholdning ved utslakt 0 0,2
Uforklarlige tap i dødelighet 0 0
Rømninger 0 0
Sykdomsutbrudd fra OIE liste</span 0 0
WMNT (medikamentelle behandlinger) 0,75 0