SERTIFISERING

Våre sertifiseringer

Global G.A.P – sertifisering

Global G.A.P. IFA-standarden for akvakultur er en global standard for ansvarlig oppdrettspraksis som dekker hele produksjonskjeden, fra stamfisk til oppdrett, høsting og transport. Selsøyvik Havbruk utfører årlige revisjoner av akkrediterte og uavhengige tredjeparts sertifiseringsorgan, noe som resulterer i et sertifikat som er gyldig i ett år. Hele produksjonskjeden vår fra rogn til salg er sertifisert i henhold til GLOBAL G.A.P.
Utdrag fra områdene vi blir vurdert på i henhold til Global G.A.P standarden
  • Vedtar en helhetlig tilnærming som dekker mattrygghet, dyrehelse og velferd, miljømessig bærekraft og biologisk mangfold, arbeidstakernes trivsel, produksjonsprosesser, juridisk overholdelse og sporbarhet.
  • Obligatorisk inkludering av GLOBAL G.A.P Risk Assessment on Social Practice (GRASP)
  • Vurderer alle fire pilarene i FAOs tekniske retningslinjer for akvakultursertifisering og OIE (World Organization for Animal Health) Aquatic Animal Health Code
  • Støtter økt effektivitet og forbedret styring av driften
  • Gir oss en klarhet i hva som kreves i markedet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring på selskapsnivå og lokalitetsnivå. Som fører til at vi utfører kontinuerlige interne revisjoner for å være i stand til å utfylle kravene Global G.A.P stiller oss.

ASC-sertifisering

Aquaculture Stewardship Council (ASC) er en miljøstandard som stiller strenge og spesifikke krav for hvordan fisken er produsert, med et særlig fokus på bærekraft og være en god nabo for miljøet- og samfunnet rundt lokaliteten.

Ved å være ASC sertifisert vil vi vise våre naboer, kunder og samarbeidspartnere at vi setter strenge krav til ansvarlig og bærekraftig produksjon av laks, med fokus på dyrevelferd, området vi produserer i og har gode arbeidsforhold for våre ansatte.

ASC setter krav om årlige rapportering av data fra våre anlegg og fasiliteter, som vil bli presentert på vår nettside med en åpenhet til alle som ønsker å se våre data.