VÅRT ANSVAR

Selsøyvik Havbruk er dedikert til å drive virksomheten på en ansvarlig og ryddig måte som gjør at vi kan levere på de forventingene som stilles til oss av våre samarbeidspartnere og samfunnet ellers. For å klare dette må vi følge våre etiske retningslinjer.

Vi er alle i Selsøyvik Havbruk ansvarlige for at vi opprettholder og skaper tilliten gjennom å bruke våre etiske retningslinjer til å navigere gjennom hverdagen. Vi er også alle sammen ansvarlige for at våre kollegaer og samarbeidspartnere lever opp til den samme standarden når det gjelder de etiske prinsipper.

 

Martin Sæterstad Kulseng
Daglig leder
Selsøyvik Havbruk AS